SG Frequent

Avanza & Societe General har i samråd valt att avsluta samarbetet gällande kundklubben SG-Frequent.